طالقان در باستان

مدنیت طالقان به دوران قبل از میلاد مسیح می رسد. شواهد تاریخی اثبات می کند که مدنیت در بعضی بخش های طالقان  به بیش از 4 هزار سال پیش می رسد. احتمالا تاریخ باستان گواه این مطلب است که طالقان تابع تاریخ قوم ماد بوده و با دست  کم از حوادث تاریخی مذهبی و اجتماعی مردم این منطقه دور نبوده است. طالقان در زمان ایران باستان جزیی از سرزمین  مادها بوده است.

/ 0 نظر / 19 بازدید