قطع آب خط انتقال آب از طالقان به تهران و کرج

به علت انجام تعمیرات مسیر خط انتقال آب طالقان به کرج و تهران، جریان آب انتقالی از این خط تا اتمام تعمیرات که حدود دو ماه پیشبینی میشود، قطع شد.

علیرضا لرستانی مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به انجام تعمیرات پیشبینی و برنامهریزی شده شرکت آب منطقهای استان تهران، خط انتقال آب طالقان از هشتم دیماه قطع و از آنجا که در حال حاضر از این خط انتقال ۵۰۰ لیتر در ثانیه برای جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر توسط آبفای استان البرز برداشت میشود در مناطقی از رجاییشهر با قطع یا افت فشار آب مواجه خواهیم بود.

وی مناطقی را که با قطع یا افت فشار آب مواجه خواهند بود، باغستان غربی و شرقی،بنیاد،حصارک بالا،قلم، شاهین ویلا، اشتراکی، فاز ۱و۲و۳ رجایی شهر، شمال حیدرآباد و قسمتهایی از ۴۵ متری گلشهر ذکر کرد و افزود: برای جبران این میزان قطع آب که توزیع آن در مناطق ذکر شده صورت میگرفت، آب تولیدی بخشی از چاههای مورد استفاده در کرج و مهرشهر به مناطقی که با قطع آب مواجه میشوند، منتقل میشود و ۲۰ تانکر آبرسانی نیز از طریق تماسهای مردمی با مرکز ۱۲۲، آماده اعزام به مناطقی هستند که نیاز به برداشت آب شرب دارند. خاطرنشان میشود چاپ خبر در مطبوعات، پخش اطلاعیه از رادیو البرز (به دفعات)، چاپ اطلاعیه مطبوعاتی در مطبوعات محلی، انجام چهار نوبت مصاحبه واحد مرکزی خبر و شبکه خبر با مدیر عامل، مصاحبهی رادیویی مدیر روابط عمومی، ارسال پیامک برای بیش از ۱۳۵ هزار نفر از شهروندان، انجام تبلیغات محیطی(نصب بیلبورد و تابلوهای شهری در رجاییشهر) و چاپ تراکت اطلاعرسانی به شمارگان ۴۰ هزار عدد و توزیع منزل به منزل آنها از اقدامات روابط عمومی در عرصه اطلاعرسانی این قطع آب بوده است.

/ 0 نظر / 43 بازدید